DSFV

Dansk Selskab For Vestibulogi

Dansk Selskab For Vestibulogi

Dansk Selskab for Vestibuligi har til formål

  • at samle læger med interesse for vestibulogi og neuro-otologi,
  • at virke til fremme af dansk vestibulogi og neuro-otologi,
  • at virke til fremme af fagets videnskabelige og praktiske vilkår,
  • at fremme samarbejdet med nordiske eller andre parallelle udenlandske selskaber.
  •  at fremme samarbejdet om svimle patienter med audiologisk orienterede læger
Foreningen er åben for læge med interesse for vestibulogi og neuro-otologi, der er medlem af Dansk Selskab for Otolaryngologi- Hoved- og halskirurgi og ydermere for personer eller personale med tilknytning efter individuel godkendelse af bestyrelsen. 

Fagområdet

Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- og Halskirurgi.